Västerbottens äldsta Trädgårdssällskap 1935 -2023
Header

Medlemsträff 20 Oktober

november 24th, 2016 | gunilla holmlund in Hemsida

BIODLING

Holmsund Obbola Trädgårdssällskap har haft medlemskväll i Holmsunds kyrka. Gästföreläsare var Björn Gavelin som berättade hur ett ”biår” ser ut för bin och biodlare.  I slutet av april, när tempen visar ca 7 grader flyger bina ut på ”rensningsflygning” för att baisa. Risken är, om det är mycket snö att bina landar i snön och fryser ihjäl.  Odlaren ger bina en 60 % sockerlösning för att de ska ”komma igång”. Ca två veckor in i maj börjar drottningen med äggläggning – ca 2000 ägg/dag! – 3 dagar som ägg – 6 som larv.  Efter ca 20 dagar är de färdiga bin! De kräver mycket utrymme och biodlaren måste alltid se till att det finns tillräckligt med ramar i kupan.  När sälgblomningen börjar – hämtar bina pollen till föda. ”Biåret” startar med en ”låda” i kupan, den innehåller 10 ”ramar”! Sen fylls det på med ytterligare 2 lådor ovanpå den första. Den 3: e lådan är ”skattlåda” den där honungen skördas ifrån! Kupan måste kollas minst en gång per vecka för att undvika ”svärmning”!Blir det trångt i kupan kan drottningen besluta sig för att ”svärma” iväg till andra jaktmarker!

Senare delen av juli då mesta blomningen är över är det dags att skörda honungen. Sen slungar man honungen i en sorts centrifug. Det blir flytande honung som sen silas o rensas från vaxrester. En fylld ram ger ca 2,5 kg honung. För ett kilo honung har bina flugit ca 4000 mil! Uttrycket ”flitig som ett bi” verkar stämma!

Ett bra ”biår” kan ge 30-40 kg honung/kupa. 5-6 kg lämnas kvar i kupan åt bina som vinterföda. De får också 60% sockerlösning inför vintern. Drottningen befruktas en gång och kan fortsätta lägga ägg i många år! Drönarnas uppgift är att befrukta drottningen – sen blir de utkastade ur kupan! Drottningen byts ut efter 4-5 år. Då den lägger färre ägg när den blir äldre!

untitled               bi

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.