Västerbottens äldsta Trädgårdssällskap 1935 -2023
Header

Uppdatering av föreningens stadgar

februari 13th, 2024 | Denise Mångsén in Hemsida

Ett trevligt årsmöte avlöpte den 11 februari. Protokollet finns att ta del av här. En punkt på dagordningen var en uppdatering av föreningens stadgar. Detta för att bättre överensstämma med trädgårdssällskapets verksamhet i dagsläget. Förändringen godkändes av årsmötet men kommer enligt praxis att lyftas till omröstning även nästa årsmöte. Ta del av de gamla stadgarna här samt förslag på nya här.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.